Huisregels

Huis- en gedragsregels Café Printemps

Legitimatie: Onze minimum leeftijd is 16 jaar. Wij mogen aan iedereen een wettelijk geldig legitimatiebewijs vragen (geen kopie). Bij het tonen van een vals document of het gebruik maken van iemand anders zijn geldig legitimatiebewijs zijn wij genoodzaakt de Politie te verwittigen.

Nieuwe alcohol- en tabakswet vanaf 1 januari 2014 (NIX<18)
- Entree is en blijft vanaf 16 jaar, geen geldig legitimatiebewijs = geen entree! Ongeacht hoe oud je bent.
- Identiteitsbewijzen worden ook gecontroleerd door middel van een ID-Reader.
- Mensen vanaf 18 jaar en ouder krijgen bij entree een polsbandje van Café Printemps omgedaan, door middel van dit polsbandje kan je alcoholische dranken bestellen aan de bar (voor jezelf) of naar een age-coin vragen.
- Het barpersoneel controleert streng, hou hier rekening mee en laat je bandje op voorhand al zien.
- Wij controleren ook in de zaak dat er geen alcoholische dranken worden genuttigd of doorgegeven aan minderjarige (alleen vasthouden mag ook niet!). De boete bedraagt minimaal € 90,- voor de overtreder, helaas zullen wij hierdoor ook beboet worden.

Kleding: Gepaste uitgaanskleding is verplicht! Kleding als zijnde is niet toegestaan;
-       Sportkleding/trainingspakken e.d.
-       Hoofddeksels (petten/mutsen/caps e.d.)
-       Jassen met bontkragen
-       Tasjes bij de heren
-       Singlets bij de heren
-       Voetbalshirts
-       Kleding met groepskenmerkende teksten/uitingen
-       Kleding met discriminerende teksten/uitingen

 Geweigerd: Diegene die zich aan de volgende punten schuldig bevind, zal worden geweigerd in Café Printemps;
-       In kennelijke staat zijn van (te)veel onder invloed van alcohol/drugs
-       Overlast in de nabije omgeving (baldadigheid/bedreiging/mishandeling/intimidatie/agressie)
-       Overtreding van bovenstaande kledingvoorschriften
-       Caféverbod

 Fouilleren: Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan er gefouilleerd worden. Weigering hiervan staat gelijk aan het niet toegelaten worden in Café Printemps. Wordt er tijdens het fouilleren iets aangetroffen dat u wettelijk niet mag dragen, zullen wij dit in beslag nemen en de Politie verwittigen.

 Alcohol/Drugs: Het is niet toegestaan om eigen dranken mee te nemen. Deze zal u af moeten staan. Zowel het bezit, verhandelen en gebruiken van drugs op of om locatie is absoluut verboden!

 Wapens: Het bij je dragen van enig wapen dan ook wordt per direct in beslag genomen en wordt er Politie ingeschakeld. Dit geldt ook voor de dagelijkse voorwerpen die als wapen worden gebruikt.

 Ongewenst Gedrag: Diegene die zich schuldig maakt aan de volgende punten wordt de toegang geweigerd of een caféverbod opgelegd;
-       Bedreigingen                                          - Aanstootgevend gedrag
-       Mishandeling                                          - Seksuele intimidatie
-       Openlijke geweldpleging                          - Wangedrag
-       Hinderlijk zijn                                         - Discriminatie/Racisme

 Bij onenigheid of dreiging van ruzie dient men het personeel of de portiers direct te verwittigen. Aanwijzingen van het personeel dienen direct opgevolgd te worden.

 Roken: Sinds het rookverbod mag er niet meer gerookt worden in Café Printemps. Wij hebben geen ruimte hiervoor gecreëerd. Roken kan en mag dus alleen buiten!

 Glaswerk: Ga voorzichtig om met het glaswerk voor uw eigen en andermans veiligheid. Glaswerk mag niet mee naar buiten worden genomen, ook niet voor tijdens het roken.

 Toezichthouder: Elke Toezichthouder, Bijzondere Opsporingsambtenaar of Overheidsfunctionaris dient zich bij de entree/ingang te melden (Art. 5:12, Algemene Wet Bestuursrecht)

 APV Verordening, Gemeente Maastricht: Vanaf 1 januari 2012 zijn de nachtzaken nog tot maximaal 6:00 uur geopend, Maar is het niet meer mogelijk om na 5:30 uur gasten toe te laten in het etablissement. Houd hier rekening mee a.u.b.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Met het bezoeken van Café Printemps stem je er mee in dat er video-opnamen worden gemaakt, en ga je akkoord met bovenstaande huisregels.


Een ieder die zich schuldig maakt aan het overtreden van één of meerdere huisregels kan de toegang worden ontzegd voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd (Caféverbod).

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien zijn, zal de bedrijfsleiding en/of portier beslissen.

Deze regels zijn er voor jullie en onze veiligheid!

Team Café Printemps

Foto's
Vunkelzitting 2015
Carnaval 2013
Contact

Café Printemps
Markt 23
6211 CJ
Maastricht, Nederland
Tel: 043 325 9690